Page 1 - EYA interiér; Katalóg systémov 2014
P. 1

| OBSAH katalógu |1. Ko ajnicové systémy bez ovládania
Kol'ajnicový systém GIADA 520 3
Kol ajnicový systém LOOK 1005 5
Kol'ajnicové systémy BIANCO 2001/VELCRO 2002 7
Kol ajnicový systém TREND 2005 9
Kol ajnicový systém HEAVY 1200 11
Kol ajnicový systém DS / Design System 13
Kol ajnicový systém KS / Klick System 17
Kol ajnicový systém 8061 21
Kol ajnicový systém 8062 23
Kol ajnicový systém 5048 25
Kol ajnicové systémy CRS 20/28 / Channel Rod System 27
2. Ko ajnicové systémy ovládané núrou
núrový systém HARD 1300 31
núrový systém CKS / Corded Klick System 35
núrový systém CCS / Corded Contract System 39
núrový systém MRS cord 43
3. Ko ajnicové systémy ovládané motorom
Motorický systém SHUTTLE 47
Motorický systém CR-01 55
4. Rímske rolety
Rímska roleta TOP DOWN (HORE-DOLE) 61
Rímska roleta LUX 65
Rímska roleta KLIK, ovládaná aj motoricky 69
Rímska roleta TANDARD 75
Rímska roleta GLISSEE 77
Rímska roleta INLINE 79
5. Japonské steny
Japonská stena KLASIK 81
Japonská stena KLIK, ovládaná aj motoricky 85
Japonská stena ULTIMATE 91
6. Príslu enstvo ku ko ajnicovým systémom
Príslušenstvo ku koľajnicovým systémom „HÁČIKY, BEŽCE“ 96
Príslušenstvo ku koľajnicovým systémom „DRŽIAKY, NOSNÍKY“ 98
Príslušenstvo ku koľajnicovým systémom „DIZAJNOVÉ ŤAŽÍTKA“ 104
7. Systém do zimných záhrad
SUNOLA systém zimných záhrad 107
8. Stre né rolety
Stre ná roleta SKYlight 109
9. Pripravujeme...
NOVINKY 2014/2015 111


Pozn: Pri objednávke je nutné uviesť celkovú dĺžku kompletu, pri výrobe
sa do dĺžky kompletu započítavajú aj dĺžky koncoviek (ak systém obsahuje koncovky),
čiže dĺžka koľajnice bude skrátená o dĺžku koncoviek.
   1   2   3   4   5   6